RISTORANTE MARINELLA

CREACIÓN IMAGEN CORPORATIVA, IMPLEMENTACIÓN Y CREACIÓN DE DIFERENTES ELEMENTOS Y ESTRATÈGIAS

Encàrrec d'aquest projecte complet per part de RISTORANTE MARINELLA. S'ha treballat des del logotip fins a la creació i producció de diferents elements corporatius de manera que es generés una imatge potent i diferenciador de la imatge dels restaurants italians. Com a destacar, especialitzat en cuina Sarda.

Treballem el seu logotip en base 3 punts que defineixen la filosofia del restaurant: punts clàssics, on perdura l'esperit de cuina tradicional però combinat amb un esperit jove.

Els colors també inspirats amb l'illa de Sardegna, el vermell de la bandera, verd blau de les aigües de les platges i el blanc que respiri a illa.

Creació i disseny personalitzat de suports per cartes, tot tipus de senyalització sempre jugarem amb el logotip de manera que transmet una imatge forta i cohesionada.

També realitzem un acompanyament i plantejament d'estratègia a seguir durant totes les fases de creació d'imatge per tal d'aportar un servei on es cobreixin tots els punts relacionats amb la imatge de negoci i incorporem també el treball d'un community manager.

De mica en mica us anem desvetllant més imatges d'aquest projecte. Aqui us mostrem algunes...

 

Encargo de proyecto completo por parte de RISTORANTE MARINELLA. Se ha trabajado desde el logotipo hasta la creación y producción de diferentes elementos corporativos de forma que se generara una imagen potente y diferenciador de la imagen de los restaurantes italianos. Como punto diferenciador, especializado en cocina Sarda.

Trabajamos su logotipo en base 3 puntos que definen la filosofía del restaurante: visión clásica dónde perdura el espíritu de cocina tradicional pero combinado con un espíritu joven.

Los colores también inspirados con la isla de Sardegna, el rojo de la bandera, verde azulado, de las aguas de las playas y blanco que nos transporta al aire de isla.

Creación y diseño personalizado de los soportes de cartas, todo tipo de señalización siempre jugando con el logotipo de forma que transmite una imagen fuerte y cohesionada.

También realizamos un acompañamiento y planteamiento de estrategia a seguir durante todas las fases de creación de imagen para aportar un servicio donde se cubran todos los puntos relacionados con la imagen de negocio e incorporamos también el trabajo de un community manager.

Poco a poco os iremos desvelando más imágenes de este proyecto. Aqui mostramos algunas..