GIL GELPI

Agost 2018 Exposició “Búsqueda”

Inspirat en el concepte de substància dels filòsofs Gilles Deleuze, Félix Guatarri i Spinoza. Gil Gelpi interpreta el cos humà i tot el que existeix com una substància en constant estat d'esdevenir. En les seves creacions podem detectar una lògica rizomàtica; una forma de creixement intuïtiu que segueix un patró gairebé bacterià, on l'interior es fundi amb l'exterior, concentrant en si impulsos i emocions, fluxos i energies, records i budells, que a cada moment van canviant, respirant, imaginant ...