ONCE

Novembre 2017 Exposició “Once Again”

ONCE va néixer en Vilafreser (Catalunya). Va cursar un batxillerat de lletres i uns cicles d'Arquitectura efímera i d'Arts murals. Des de sempre pinta lletres i, fa uns anys, va començar a descompondre-les i simplificar-les fins a arribar al seu estil actual.

Segueix interessat en el grafiti clàssic així com en el muralisme contemporani, però també en la propaganda de la revolució russa, el Bauhaus i moltes altres coses.

Quant al seu estil, declara “No afirmaria que és abstracte ja que jo continuo veient lletres, encara que per al gran públic siguin només formes geomètriques i poden fer pensar en abstracció.”