ROSA LENDÍNEZ & MiA

Setembre 2017 Exposició “Un cos dues visions”

"L'expressió de la metamorfosi del cos humà... en la seva evolució, la seva fragilitat, la seva fortalesa, la seva força, l'equilibri i la decandència."
Maria González

"Dones.Apoderament,identitat i
mestissatge mitjançant el cos femení"
Rosa Lendínez