La idea cultural

Art per a tots!

És una iniciativa que neix amb l'objectiu de ser un altaveu i plataforma per a artistes emergents i obrir un espai artístic en el barri de Sants. Volíem aproximar l'art i que hi hagués una connexió més pròxima del públic amb l'artista trencant barreres per la mena d'escenari.

Para nosotros nos proporciona, conexión con el arte, inspiración y nos alimenta.