Política de privacitat

JESSICA MORENO SANCHEZ amb CIF 47796234A amb domicili en CARRER ROSÉS 62-64 LOCAL 2 , BARCELONA (BARCELONA), 08028 és titular del lloc web WWW.LAIDEALOGICA.COM i responsable del tractament de les dades de caràcter personal que els usuaris subministren a través d'aquest lloc web. JESSICA MORENO SANCHEZ informa els usuaris d'aquest lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació i ús d'aquest lloc web. La finalitat d'aquest document és informar els usuaris sobre què fem amb les seves dades personals, com es recapten, per a què s'utilitzen, els drets que els assisteixen així com tota la informació necessària establerta per la normativa vigent. En utilitzar aquest lloc web entenem que ha llegit i comprès la informació que s'exposa en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal. El nostre principal objectiu és tractar les dades personals d'una forma lícita, lleial i transparent.

Dades recaptades, finalitat i licitud

Les dades de caràcter personal tractats són els aportats pels usuaris a través dels formularis disponibles en aquest lloc web i són els mínims exigibles per a poder enviar-li informació sobre els nostres productes / serveis, poder realitzar comandes, així com poder elaborar les factures corresponents, informar sobre l'estat de les comandes, atendre reclamacions i qualsevol altra gestió derivada de la prestació del servei realitzat a través d'aquest lloc web. Aquestes finalitats estan basades en principis legals de tractament de les dades recollides per la normativa vigent: per a l'execució d'un contracte o la prestació d'un servei als usuaris, per al compliment d'obligacions legals, per l'interès legítim i amb el consentiment dels usuaris.

Dades recaptades per a la sol·licitud d'informació a través del formulari web.

Les dades personals recaptades a través del formulari web per a la petició d'informació tenen com a finalitat l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El tractament de les dades en aquest cas concret està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l'enviament de la informació aportada a través del formulari.

Operacions que es realitzen amb les dades personals

Les dades de caràcter personal són registrats a través de la web i conservats en suports electrònics controlats i supervisats pel responsable del tractament. Els suports compten amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la deguda confidencialitat en el tractament de les dades. El personal implicat en les operacions de tractament de dades: accés, edició, esborrat, etc… està capacitat per a això i està format i compromès amb la nostra política de protecció de dades.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal es conservaran el temps que sigui necessari per a poder atendre la finalitat / finalitats per als quals van ser. Per tant mantindrem la seva informació personal mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

Protecció dels menors

Aquesta pàgina web no està dirigida a usuaris menors d'edat. Si vostè és menor d'edat, si us plau no intenti registrar-se com a usuari. Si descobrim que per error hem obtingut informació personal d'un menor, eliminarem aquesta informació al més aviat possible.

Destinataris de les dades personals

Informamos a los usuarios de que sus datos personales no serán comunicados a terceros, con la salvedad de que dicha comunicación de datos esté amparada en una obligación legal o cuando para la correcta prestación del servicio o la ejecución del contrato sea necesario comunicar sus datos a otros responsables como pueden ser otras empresas del grupo, encargados del tratamiento. Para los casos en los que la comunicación de datos a terceros no esté amparada en las bases legales establecidas en el apartado anterior, la comunicación de datos a otros destinatarios sólo se realizará si el usuario ha dado su consentimiento expreso. JESSICA MORENO SANCHEZ mantiene unos criterios estrictos de selección de encargados de tratamiento y se compromete contractualmente con cada uno a cumplir y hacer cumplir las obligaciones establecidas en materia de protección de datos.

Exercici dels drets

D'acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada o al correu electrònic JESSICA@LAIDEALOGICA.COM Per a l'exercici dels drets haurà d'identificar-se mitjançant la presentació del seu DNI. Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se al mateix correu indicat. Igualment podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es