3 LÍNIES ARQUITECTURA TÈCNICA

Disseny de la nova Identitat Visual per a l'estudi d'arquitectura tècnica, 3 línies.

3 línies neix de la unió de 3 arquitectes tècniques, amb la finalitat de ser fidels als seus objectius professionals. Donant veu als seus criteris personals dins de l'àmbit de la construcció i resolent, en equip, les inquietuds dels seus clients, sempre donant prioritat a la màxima eficiència.

EL PROCÉS

Per a aquest projecte d'Identitat Visual hem desenvolupat les següents fases:

Fase 1 Branding
· La Ideathinking: Pla de Branding
· Naming (nom de la marca)
· Disseny dels elements gràfics de la marca (símbol, logotip i baseline)
· Combinacions de marca.

Fase 2 aplicacions per a internet
· Pàgina Web
· Sessió fotogràfica
· Disseny de les capçaleres per a les xarxes socials
· Signatura e-mail

Fase 3 aplicacions impreses
· Targeta d'empresa
· Carta (pàg 1 i pàg 2)

Una vegada realitzada La Ideathinking i el Pla de Branding amb 3 línies ens vam adonar que calia realitzar un nou "naming" (nom de marca) per a l'estudi d'arquitectura tècnica.

3 línies és el resultat de 3 arquitectes tècniques de 3 emprenedores, Júlia (LIA), Sonia (NIA) i Tània (NIA). A partir dels seus noms personals es forma la paraula "LÍNIA". La línia és l'element principal de treball en l'Arquitectura Tècnica per a la realització plans i a més hi ha diferents tipus:

- Línia Gruixuda: Per a contorns i arestes visibles.
- Línia Fina: Línies de cota, línies auxiliars de cota, línies d'eixos i línies de ratllat.
- Línia Fina de Traç i Punt: Per a Eixos de revolució i Simetries.
- Línia fina de traços: Contorns i Arestes Ocultes.

Una vegada desenvolupat el naming dissenyem els diferents elements gràfics que componen la marca i realitzem diferents combinacions.
· Símbol: "3"
· Logotip: Línies
· Baseline: "Arquitectura tècnica"

Vam voler donar protagonisme al 3 i les línies, atès que són 3 emprenedores que s'associen per a formar el seu estudi d'arquitectura tècnica.

BRANDING

Naming: "3 Línies"
Combinacions de marca:
· Complerta
· Simple
· Redux baseline
· Redux

BRANDING

Iconografía de serveis

· Projectes i Llicències
· Certificats i Informes
· Gestió integral de projectes